Kontakte

Adresa:
B.I.D. KORCA - ZONA PEDONALE
Bulevardi "Shën Gjergji", Korçë, Albania

KONTAKTO ME ANETARËT E BORDI DREJTUES

Mimoza Kame (Presidente e Bordit Drejtues)
m.kame@bidkorca.org

Olger Kapurani (Zv.President i Bordit Drejtues)
o.kapurani@bidkorca.org

Jaho Jahollari (Anetar i Bordi Drejtues)
j.jahollari@bidkorca.org

Erion Duro (Anetar i Bordit Drejtues)
e.duro@bidkorca.org

KONTAKTO ME ADMINISTRATORIN

Zhaneta Zaimaj (Administratore BID Korca)
zh.zaimaj@bidkorca.org

Më të lexuarat

Kontakt

Adresa:

B.I.D. KORCA 

Bulevardi "Shën Gjergji"

Korçë, Albania

info@bidkorca.org